Det er 14 dagers full returrett fra den dagen du mottar varen eller fra den dagen du mottar ordrebekreftelsen hvis denne mottas etter varene. Velger du å angre kjøper, skal du returnere varen i samme stand og mengde som du mottok den.

Du kan også angre kjøper ved å nekte å ta imot varen eller ved å avlevere varen personlig til Ruths Hotel. Når returen er mottatt og godkjent, refunderes kjøpsprisen til kontoen din i løpet av noen få dager.

Omkostninger for returneringen må du selv stå for. For praktiske detaljer, se punktet "Reklamasjon og retur av varer".