Ruths Hotel gir to års reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven ved omfattende mangler som konstateres ved normal bruk. Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje som har direkte eller indirekte oppstår som en følge av feil bruk, mangel på vedlikehold, vold eller uautorisert inngrep. Reklamasjon grunnet feil eller mangler skal meldes til Ruths Hotel innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen oppdages eller burde vært oppdaget. I forbindelse med reklamasjonssaker avholder Ruths Hotel returkostnader i rimelig omfang.

Reklamasjon og retur av varer
Ved feil, mangler eller ev. uteblitt leveranse skal du henvende deg til:

Ruths Hotel
Hans Ruths Vej 1
Gl. Skagen
9990 Skagen
E-post: info@slet-dette.ruths-hotel.dk

Retur av varen skal sendes til denne adressen. Legg merke til at vi ikke mottar pakker sendt med etterkrav. Det er ikke et krav, men ekspedisjonen fremmes hvis utfyllende informasjon følger med pakken, f.eks. kopi av ordrebekreftelse, registreringsnummer og kontonummer hvor refusjonen skal betales til samt ev. kopi av tidligere korrespondanse osv.

Refundering
I tilfelle avtalt dekorter, returnerte varer eller forhåndsbetale varer som avbestilles før avsendelse, skal det skje en hel eller delvis refundering av kjøpesummen. Refundering skjer normalt alltid ved bankoverføring, og Ruths Hotel har derfor bruk for opplysninger om registreringsnummer og kontonummer.