Har du lyst til å vite mer om Ruths Hotel kan du finne mye interessant informasjon på denne siden.

Ruths Hotel

For mer enn 100 år siden startet Emma og Hans Chr. Ruth badepensjonatet "Vesterhus" som utgjør grunnsteinen til Ruths Hotel.

Les mer