Betalingsbetingelser

Leiebeløpet skal betales fullt ut (100 %) ved avreise.

Depositum

Ruths Hotel forbeholder seg retten til å kreve et depositum på 25 % av bestillingssummen ved reservasjoner i sommersesongen,

helligdager og ved større selskaps- eller gruppereservasjoner. Depositumet forfaller 30 dager etter bestilling, og depositum som ikke betales i rett fører til at reservasjonen annulleres.

Bestilling på nett

Ved bestilling på nett betales hele beløpet (100 %) inkl. ev. tilkjøp samtidig med bestillingen. Betalingen foretas med Dankort via DIBS (Dansk Internet Betalingsservice) som er godkjent av PBS.

Avbestilling

Avbestilling skal skje skriftlig senest 10 dager før ankomst.

Ved reservasjon senere enn 10 dager før ankomst er avbestillingsfristen 24 timer.

Overskrides avbestillingsfristen eller ved uteblivelse, betales 25 % av samlet rompris i avbestillingsgebyr.

Ved avbestilling pga. akutt sykdom, ulykkestilfelle eller dødsfall som rammer leietaker, ektefelle, barn, foreldre eller søsken, tilbakebetales hele leiebeløpet (100 %).

Avbestilling av selskap/grupper

Avbestilling av et selskapsarrangement på 12 personer og mer skal i rett tid skje skriftlig senest fire uker før avviklingsdato. Under 12 personer henvises til ovenstående.

Ved avbestilling av hele arrangementet eller reduksjon på mer enn 10 prosent til og med 6 døgn før avvikling, kreves en godtgjørelse som svarer til 50 prosent av prisen for de avbestilte ytelsene. 

Senere enn 6 døgn før avvikling kreves godtgjørelse som svarer til 75 prosent av prisen for de avbestilte ytelsene. Reduksjoner under 10 prosent kan gjøres uten beregning inntil 24 timer før ankomst.

Force majeure

Hvis oppholdet forhindres pga. force majeure (naturkatastrofer, streik, krigshandling, opptøyer og lignende) er Ruths Hotels A/S ikke erstatningspliktig for avbrutt eller ikke gjennomført opphold.

Ved tvilsspørsmål henvises til hotell- og restaurantbransjens generelle forretningsbetingelser.