Følg sæsonerne og stemningen - i Gl. Skagen og på Ruths Hotel. Bliv tilmeldt vores nyhedsbrev.Ruths Hotel har en lang tradition for at tage aktivt ansvar for at sikre udvikling, der er til gavn for virksomheden, medarbejdere og lokalmiljø såvel som hotel- og restaurationsbranchen generelt. På Ruths Hotel er der en ambition om, at kvalitet skal afspejles i alle aspekter. I den sammenhæng er det ligeledes en målsætning at videreudvikling vores indsats i forhold til at være en bæredygtig aktør i hotel- og restaurationsbranchen, og herved bidrage til en CO2-neutral turismebranche. Med henblik på at sikre strukturerede rammer og målbare processer for den bæredygtige indsats på Ruths Hotel, så har vi valgt Green Key certificering som styringsværktøj. Green Key udmærker sig ved at have global udbredelse med særligt fokus på miljøaspekter i turismebranchen. Denne cerfiticering kræver, at Ruths Hotel lever op til en lang række stramme krav i relation til bæredygtige processer, arbejdsgange og daglig drift. Ruths Hotel er certificeret med Green Key i marts 2024.

>> Se mere