Ruths Hotel sørger for levering med Post Danmark (om ikke annet angis) til mottakeren på den datoen som er ønsket i bestillingen.

Levering i rett tid forutsetter at Post Danmark overholder dag-til-dag-levering. Hvis det oppstår forsinkelser hos Post Danmark, vil dette tilsvarende forsinke leveringen i forhold til ønsket dato. Post Danmarks kvalitetsmål i forhold til leveringssikkerhet er minst 97 prosent for brev og minst 99 prosent for pakker. Legg merke til at disse satsene er gjennomsnittlige og kan omfatte store lokale og tidsbegrensede variasjoner. Ruths Hotel kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser hos Post Danmark. Ved store forsinkelser (flere dager) eller uteblitt levering, sender selvsagt Ruths Hotel en ny uten ekstra omkostning.

Levering til Bornholm og visse småøyer er ikke omfattet av Post Danmarks målsetning om dag-til-dag-levering da forsendelser til disse områdene i noen tilfeller kan ta to dager. Ruths Hotel tar alltid utgangspunkt i dag-til-dag-levering. Som avsender kan du ev. velge leveringsdato én dag tidligere for å kompensere dette.

Vi leverer ikke til Færøyene, Grønland eller utlandet.