Ingen personlige opplysninger som registreres i Ruths Hotels nettbutikk blir på noe tidspunkt videresendt, solgt eller gjort tilgjengelig for tredjeperson. All informasjon oppbevares på betryggende vis, og er bare tilgjengelig for betrodde medarbeidere på Ruths Hotel.

I forbindelse med ev. elektronisk betaling, brukes en sikker kryptert metode gjennom nettbutikksystemet. Systemet er godkjent med E-merket.

Nettbutikksystemet bruker såkalte cookies (informasjonskapsler) for å styre innholdet i handlekurven. En cookie er bare en betegnelse på en fil som lagres på datamaskinen din. Vi brukes disse til å kjenne igjen deg, og f.eks. huske hvilke varer du har lagt i handlekurven når du bruker nettbutikken hos Ruths Hotel. Det er dessuten mulig å be systemet lagre dine adresseopplysninger til neste besøk. Ønsker man på et senere tidspunkt å slette denne informasjonen, kan det gjøres via innstillingene i nettleseren. I Internet Explorer gjøres det for eksempel via Alternativer for Internett.

I forbindelse med et kjøp ber vi om navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Denne informasjonen brukes utelukkende til behandling av bestillingen. Informasjonen sendes og lagres elektronisk i ukryptert form og lagres i fem år i henhold til bokføringsloven. Selve "kontrakten" (kjøpsavtalen) lagres hos Ruths Hotel på en måte slik at du senere kan logge deg inn og se/endre status.

Vi registrerer også IP-adressen der kjøpet foretas fra. Informasjonen brukes vanligvis ikke, men kan brukes i en ev. politietterforskning. IP-adressen oppbevares så lenge det er nødvendig i forhold til en ev. etterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Du kan valgfritt få e-postadressen din registrert på en utsendelsesliste hos Ruths Hotel slik at du mottar nyheter og annen informasjon. Denne tjenesten kan til enhver tid registreres og avregistreres som du selv ønsker. Som registrert kunde hos Ruths Hotel har du etter persondataloven alltid rett til å gjøre innsigelser mot registreringen og få innsikt i de opplysningene vi har om deg.

Det får du ved å kontakte Ruths Hotel. På bakgrunn av ev. innsigelser foretar vi sletting i det omfang det ønskes.