Vi kan kun blive bedre ved at lytte til vores gæster. Enhver form for positiv såvel som konstruktiv kritik bliver velmodtaget af ledelsen på Ruths Hotel. Venligst skriv om din oplevelse direkte til vores direktør Tom Boye på tom.boye@slet-dette.ruths-hotel.dk